ชวนเพื่อนใช้ระบบ StoreHub

โปรแกรมแนะนำเพื่อนมีขั้นตอนอย่างไร

How To Invite

Invite Your Friend & Earn Cash

Merchants Who Joined StoreHub Referral Program

เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้น

ทีมงานจะทำการติดต่อเพื่อนของคุณเพื่อแนะนำระบบ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

© Copyright 2024 | StoreHub Sdn Bhd (1072290-D)

ใช้ดีบอกต่อ! ช่วยให้เพื่อนของคุณขยายธุรกิจได้สะดวกและง่ายกว่าเดิม ด้วยระบบการจัดการหน้าร้าน StoreHub

Share

Actively share StoreHub to your friends

1

Each Referred Friend Earns You RM500

Submit

Submit the form with your friends’ details.

2

Earn

Earn RM500 for each one who becomes a StoreHub merchant

3

1. จัดส่งข้อมูล

กรอกฟอร์มที่ระบุข้อมูลของผู้ที่ถูกชวนอย่างครบถ้วน

ทีมงานฝ่ายขายจะทำการติดต่อผ่านเบอร์โทรไปยังผู้ที่ถูกชวน (ภายใน 1 วันทำการ)

2. ติดต่อครั้งแรก

3. นัดหมาย

ทีมงานจะทำการนัดหมายเพื่อทำการสาธิตใช้งานระบบ

4. พูดคุยแนะนำระบบ

ทีมงานที่ปรึกษาธุรกิจจะทำการเข้าพบและพูดคุยกับผู้ที่ถูกชวน (ภายใน 2 สัปดาห์)

5. ชำระเงิน

ผู้ถูกชวนทำการชำระเงิน

6. ต่ออายุการใช้งานอัตโนมัติ

ระบบจะต่ออายุการใช้งานให้โดยอัตโนมัติในรอบเดือนเดือนถัดไป

ส่งแบบฟอร์ม

มีร้านค้าที่จะชวนมาใช้สโตร์ฮับแล้วใช่ไหม

รับ 5000 บาทเมื่อชวนเพื่อนมาใช้งานสำเร็จ

ช่วยให้เพื่อนของคุณขยายธุรกิจทั้งร้านอาหารและร้านค้าปลีก


ฟรี


ค่าบริการ 2 เดือน !